Persondataforordningen - GPDR

Persondataforordningen - GPDR


Persondatapolitik for

Massage for krop og sjæl

v/Tina Schmidt Ravn

Grøntoften 57

5550 Langeskov


Dataansvarlig:

Den dataansvarlige er Tina Schmidt Ravn, Grøntoften 57, 5550 Langeskov.

Jeg kan kontaktes via mail – tina@soulfultouch.dk, eller via telefon – 50727072.Formålet med behandling af dine personoplysninger:

Jeg indhenter oplysninger fra dig til brug i min behandling af dig og dit forløb hos mig, som enten kan være coaching eller massage, med det formål at sikre bedst mulig behandling/forløb.


Hvilke personoplysninger behandler jeg:

Almindelige personoplysninger som navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnummer, alder, køn, tidspunkt for samtaler/behandlinger og gennemførte behandlinger.


Særlige personoplysninger som jeg optager i journal (helbredsoplysninger og beskrivelse af samtale-/behandlingsforløb), samt relevante oplysninger om uddannelsesforhold, stillingstype og lign., der kan være relevant for dit samtale-/behandlingsforløb.


Jeg indhenter og journaliserer kun data om dig, der er relevante og nødvendige i forhold til formålet.


Jeg videregiver ikke dine persondata til andre aktører uden dit samtykke.

Du har ret til indsigt i de indsamlede data og du har ret til at bede om sletning af data.


Opbevaring af data:

Din journal opbevares i aflåst skab. Dine behandlingsforløb opbevares i aflåst skab og på computerens harddisk, hvor jeg tager back up på en ekstern harddisk. Jeg har tavshedspligt og anvender udelukkende de indsamlede oplysninger til din behandling. Jeg opbevarer oplysningerne i 2 år efter din seneste samtale/behandling. Herefter slettes oplysningerne.


Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dkTina Ravn

Grøntoften 57

5550 Langeskov

Tlf. 50727072

Email: tina@soulfultouch.dk


Åbent hver tirsdag på 

Odensevej 17

5550 Langeskov


Efter aftale kører jeg også ud til dig.